Nowy produkt - definicja, podział, przyczyny wprowadzania

Pod pojęciem nowego produktu kryje się zupełnie oryginalny, zmodyfikowany lub usprawniony wyrób, który charakteryzuje się istotnymi zmianami techniczno-technologicznymi i konkurencyjnością, a także zdolnością do zaspokajania dotychczasowych bądź nowych potrzeb nabywców, wytwarzany jest w procesie badawczo-rozwojowym oraz jest oferowany w kanałach dystrybucji w okresie nieprzekraczającym jednego roku począwszy od momentu wprowadzenia go na rynek.  

Ze względu na różnorodność uczestników rynku i różnice w postrzeganiu przez nich nowości, istnieje wiele klasyfikacji nowych produktów. Wśród nich najczęściej wyróżnia się klasyfikacje zaprezentowane poniżej.

  1. Biorąc pod uwagę skalę i stopień dojrzałości zastosowanej technologii można mówić o:
    • innowacji zwykłej – polegającej na udoskonaleniu produkcji w celu obniżenia kosztów, dodania produktowi funkcjonalności, wprowadzeniu zmian w jego dystrybucji czy subsegmentacji rynku,
    • innowacji rynkowej – będącej produktem wytwarzanym w oparciu o znaną technologię, wprowadzanym na rynek za pomocą różnych form udostępniania, na przykład leasingu czy licencjonowania,
    • innowacji technologicznej – imitacji przeznaczonej dla naśladowców, którzy nie chcą pozostać w tyle za konkurencją,
    • innowacji oryginalnej – dostarczającej nabywcom szczególnych korzyści, ze względu na przykład na wyjątkową technologię czy nadzwyczaj wyrafinowane możliwości.
  2. Analizując wpływ na wzorce konsumpcyjne i zmianę zachowań użytkowników wyróżnia się:
    • ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, nie wywołujące zmian wzorców konsumpcyjnych czy zachowań odbiorców bądź zakłócające je w niewielkim stopniu,
    • dynamiczne, ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, zmieniające rutynowe wzorce i zachowania użytkowników, jednak nie w sposób radykalny,
    • nieciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, nieznane wcześniej, kreujące zupełnie nowe wzorce i zachowania użytkowników.
  3. Ze względu na stopień nowości, nowe produkty dzielą się na:
    • nowe produkty poddane remerchandisingowi – czyli takie, które zostały wprowadzone na rynek aby zwiększyć sprzedaż poprzez zmianę kompozycji marketingu-mix,
    • produkt ulepszony – udoskonalona wersja produktu dotychczas wytwarzanego,
    • nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów – produkty, które wzbogacają istniejące linie,
    • nowe odmiany produktu – nowe wersje dostosowane do potrzeb danych segmentów rynku,
    • nowe produkty przeznaczone do konkretnych segmentów rynku – nowe linie produktów,
    • nowe produkty zdywersyfikowane – nowe produkty, których przeznaczeniem są nowe rynki.
  4. Uwzględniając rodzaj innowacji technologicznych wyróżniamy:
    • innowacje w obrębie produktów,
    • innowacje w obrębie procesów.
  5. Nowe produkty ze względu na ich oryginalność dzieli się na:
    • nowe produkty oryginalne – produkty twórcze, kreatywne,
    • nowe produkty imitacyjne – produkty wtórne, adaptowane.

Istnieje wiele przyczyn, dla których przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzanie innowacji, w tym nowych produktów na rynek. Wynikają one zarówno z wnętrza samej organizacji, jak i jej otoczenia (makro i mikro). Wśród wspomnianych przesłanek najczęściej spotyka się następujące:

  • chęć wyróżniania się na tle konkurencji i potrzeba pozytywnego postrzegania firmy i jej działań poprzez rozwijanie nowych produktów i repozycjonowanie produktów starych,
  • dynamiczne zmiany technologiczne, wywierające presję na firmę – potrzeba dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia,
  • chęć osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży czy zysków,
  • konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do ciągłych zmian demograficznych oraz społeczno-fizycznych klientów, które definiują ich nowe, częstokroć bardzo zindywidualizowane potrzeby,
  • regulacje prawne (na przykład rządowe czy Unii Europejskiej), wymuszające zaprzestanie produkcji wyrobów, których wytwarzanie (bądź one same) ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne ,
  • konieczność konkurowania w warunkach postępującego procesu globalizacji i otwierania rynków, co wymaga ciągłych prac nad ofertą przedsiębiorstwa.
Share

Ostatnio na Niemarkowym Blogu...

  • Czy dwuletnia gwarancja może obowiązywać tylko rok?
    Czy dwuletnia gwarancja może obowiązywać tylko rok?

    Wybierając produkt kierujesz się zapewne jego walorami użytkowymi, ceną, jakością wykonania oraz usługami dodatkowymi, takimi jak długość okresu gwarancji. Im dłuższa tym oczywiście lepiej - świadczy ona bowiem o zaufaniu producenta bądź sprzedawcy do oferowanego urządzenia i w razie potrzeby gotowości do jego naprawy. Problem jednak w tym, że czasem długi okres gwarancyjny jest jedynie chwytem marketingowym, nie mającym zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.

    Share
    Czytaj dalej...

Polityka prywatności

Użytkowanie serwisu Niemarkowe.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie przez niego plików cookie (polityka cookies).

Ostatnio przeczytano

Sonda

Czy kiedykolwiek korzystałeś z oferty chińskiego sklepu internetowego?

Tak i jestem zadowolony(a) - 30%
Tak i żałuję - 5%
Nie, ale zamierzam - 20%
Nie i nie zamierzam - 45%

Wszystkich głosów: 20
The voting for this poll has ended on: czerwiec 30, 2013